sobota, 7 września 2013

Zdaniem poetów barowych i elit politycznych Japonii:

(Wpis zawiera treści drastyczne ! Mature content !)

"...If we cannot summon the courage to act when the evidence is clear and when the action being contemplated is limited, then our ability to lead in the world is compromised," Ms Power said..."

źródło: "The Telegraph" "Google Images" - collage by T.L.

Zgoda, pani ambasador U.S.A. przy O.N.Z. nie musi być zaraz piękna, choć w czasach posadowionych głownie na fundamencie komunikacji obrazkowej jest to pewien rodzaj substytutu kompetencji (nie trzeba zaraz słuchać, ale jest na co popatrzeć)...

źródło: "Google Images" - pani Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, prezydent Argentyny

...ale wiarygodna w poprawnej ocenie sytuacji, to raczej powinna być nie tyle w interesie własnym, co państwa, którego jest reprezentantem na arenie międzynarodowej:

źródło: "Bare Naked Islam"

W przeciwnym bowiem razie nie pozostaje nic innego, jak przyjąć przez zainteresowanych do wiadomości świadomy zamiar totalnej destabilizacji tej części świata graniczącej bezpośrednio z Rosją i...Europą, a pośrednio również z Chinami w strategicznym zamiarze zneutralizowania geopolitycznej mobilności tych trzech potęg...

"...Jankesi wpadli bowiem na kolejny – ich zdaniem – genialny pomysł posłużenia się światem Islamu jako przeciwwagą dla wzrastającej potęgi i znaczenia Chin, a i poniekąd Rosji również, bowiem realnie możliwy, sytuacyjnie korzystny dla obu tych państw alians militarno polityczno gospodarczy nie daje im spać po nocach..." (źródło: Blogger T.L. "...gdzie tu sens i logika ?.." - post z Kwietnia 2013 roku)

...co poprawnie rozczytywane jest już dzisiaj nie tylko przez poetów barowych, ale i polityczne elity Japonii [!] też...

"Japan is arranging for Prime Minister Shinzo Abe to express support in the event the United States launches a military intervention against Syria, government sources said Saturday.

Japanese Foreign Minister Fumio Kishida and U.S. Secretary of State John Kerry agreed in phone talks Saturday night that the two countries will closely cooperate amid allegations that the Syrian government used chemical weapons against civilians..."


źródło: "GlobalPost"

...pozostawiając bez odpowiedzi pytanie, jaką to cenę przyjdzie zapłacić Amerykanom, "caudillo" Hollande i miłośnikowi poezji Ziyi Gokalpa, Recep Tayyip Erdoğanowi za tą oczywistą zbrodnię w wymiarze politycznym, jak i zwyczajnie ludzkim też.

:-(