piątek, 15 marca 2013

...dobre, ale off target:

"A new biography of Angela Merkel published yesterday has revealed that the German chancellor is one-quarter Polish, with a grandfather from Poznan..."

źródło: "The Irish Times"

Co jest na pewno subtelniejsze od...

źródło: "The Wall Street Journal - Europe" via T.L. Blogger"

...ale nie warte więcej, jak w najgorszym przypadku może tylko kilku % straty głosów choćby z braku jakiegokolwiek innego, możliwego do zaakceptowania współcześnie wyboru, co piszę bez zbędnego w tej sytuacji, a i niestosownego odwoływania się do cywilizacyjnie wrodzonego rozeznania interesu państwa w nierozdzielnym połączeniu z interesem własnym niemieckich wyborców, nie wspominając o z gruntu chybionych zarzutach...

"...Kornelius zwraca jednak uwagę, że Merkel nie oferuje odpowiedzi na dylemat, przed którym stanął jako pierwszy Otto Bismarck - "Niemcy są za małe, by zdominować Europę, ale za duże, by wpisać się w równowagę sił"...

...bowiem nie musi - współczesna Europa, to nie Europa czasów Otto Bismarcka, a "nie musi" wcale w przypadku pani kanclerz Angeli Merkel nie znaczy, że nie oferuje, problem tylko w tym, że należy chcieć, lub potrafić to dostrzec...

źródło: "Wordpress via T.L. Blogger" - opublikowane w Maju 2011 roku

...z marginalnym, stosownie sytuacyjnym przypomnieniem, że w tej części Europy to szlachta pruska szukała swoich rodowodów w słowiańskich praprzodkach, a nie odwrotnie - ród żony Otto von Bismarcka z domu von Puttkamer wywodził (bezzasadnie zresztą) swoje pochodzenie z pomorskich Święców znaczących wiele w czasach formowania się polskiej państwowości pod panowaniem Władysława Łokietka, co okazało się w historycznym potwierdzeniu bezdyskusyjnie pomyślne dla państwowości Prus, a dziś, w kontynuacji i Niemiec...

...bowiem lepszy nawet słowiański praprzodek od żadnego, co jest wyróżniającą cechą nadwiślańskich elit z niespodziewanego awansu społecznego z takimi, a nie innymi skutkami dla współczesnej RP, ale to już historia na inne opowiadanie.