poniedziałek, 23 maja 2016

...niby drobiazg:

Udostępniając tekst pana Paula Hockenosa zatytułowany w na stronie "Foreign Policy" nie inaczej, jak tak...

źródło: Foreign Policy" - "A Putsch With a Pretty Face" by Paul Hockenos

...o tyle wart zainteresowania przy porannym kubku kawy...

... bo traktujący w kuriozalny sposób o nierozstrzygniętych jeszcze w tej chwili (poniedziałek 23 maja godz. 9.20) wyborach przyszłego prezydenta Austrii...

...niechcianym przypadkiem znajduję w nim ślad prowadzący znad Dunaju wprost do bieżących zdarzeń nad Wisłą...

...o czym zaświadcza pierwotny tytuł przekazu w brzmieniu "Boots Waltzing on a Human Face Forewer"*:

http://foreignpolicy.com/2016/05/17/boots-waltzing-on-a-human-face-forever-austria-hofer-freedom-party/

źródło własne: "Facebook"

...znaczący w poprawności demokratycznego dialogu zdaniem prowincjusza zdecydowanie coś innego niż "pucz"...

"Zamach stanu (przewrót, pucz – niem. Putsch, hiszp. golpe de estado, fr. coup d'État) – niezgodne z porządkiem konstytucyjnym, często z użyciem siły (zbrojny zamach stanu), przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostkę lub grupę osób[1]. Jest pogwałceniem normalnego toku życia politycznego i porządku instytucjonalnego...

A coup d'état (/ˌkuː deɪˈtɑː/ [...]; French: [ku deta], literally "blow of state" or "hit of state"; plural: coups d'état, (pronounced like the singular form), also known simply as a coup (/ˌkuː/), putsch or an overthrow, is the illegal and overt seizure of a state by the military or other elites within the state apparatus...

政變(法語:coup d'état,[...]),是指一個國家之中有一部份人通过密谋策划,采取軍事叛亂或政治行动,夺取国家政权的行为。如果能成功完成政變,則會造成权力的转移、政府的更迭、或政体的改变。" - źródło: "Wikipedia"

...tak sądzę...

...pozostawiając całą resztę sprawności intelektów zainteresowanych...

...pomyślnością swoją, swoich dzieci i wnuków...

:-(


* w codzienności praktyk wirtualnej publicystyki bez wątpienia autor jakiegokolwiek opublikowanego już tekstu ma prawo do korekty jego treści i tytułu, z tym, że wypadało by pamiętać o technicznych uwarunkowaniach takich zachowań i ich możliwych konsekwencjach czasami sięgającymi o wiele dalej, niżby można było sobie tego życzyć...