niedziela, 21 grudnia 2014

...gdyby istniał ku temu zasadny powód...

...to mógłbym za panem Günterem Grassem nie tyle, że napisać...

"...Ich bin ein politisch engagierter Bürger, ...

...a wręcz posłużyć się metodą "copy&paste"...

"...der von Beruf Schriftsteller, Grafiker und Bildhauer ist. (...)  Alles, was ich weiß, habe ich mir selbst beibringen müssen. Darauf bin ich stolz...."

collage by T.L. (od góry źródło "Der Standard", na dole "Wprost"

...odnotowuję nie tak znowu bezpodstawnie...

"...Z kolei komentując działania NATO, Grass określa działania Paktu jako agresywne, wobec czego - w jego opinii - obawy Rosji przed NATO i UE są zrozumiałe. Pisarzowi chodzi o złamanie obietnicy złożonej po upadku muru berlińskiego. Wtedy Sojusz obiecał zatrzymać się na odrze, gdy tymczasem przyjmował kolejne państwa z bloku wschodniego - również Polskę. - To może budzić obawy Władimira Putina - mówił..." - źródło j.w. "Wprost"

"...Und trotz des Versprechens, dass die Nato an der Oder haltmacht, sind Polen und die baltischen Staaten in die Nato aufgenommen worden. Das russische Putin-System empfinde ich als schrecklich. Aber wenn ich es verstehen will, muss ich die Angst der Russen begreifen, dass Russland in die Zange genommen wird, wenn demnächst Georgien oder Moldawien zur Nato gehören sollten..." - źródło j.w. "Der Standard"

źródło: etykieta "to understand Putin" by T.L.

...acz li tylko w zapisie możliwej, wydaje się jednak, rozpoznawalności "rzeczy samej w sobie" przez niezdeprawowane potocznością i posiadaniem dyplomów "Master of Business Administration" umysły...

...w wirtualnym monologu prowincjonalnego poety barowego z autorem wiekopomnej "Kritik der reinen Vernunft"...

...monologu tylko - dla jasności powtórzę - nie inaczej...

...monologu dopełnionym stosownym w tych okolicznościach przywołaniem treści...

źródło własne T.L.

...na koniec sobie a Muzom...