wtorek, 31 maja 2016

…czy to aby nie ostentacyjna prezentacja antysemityzmu…

…Ziobry ? – zapytał Pytek…

źródło: "Wirtualna Polska" - "Kasacja Zbigniewa Ziobry ws. Romana Polańskiego"

…na co ja, że w żadnym razie, bowiem…

…antysemityzm to wytwór intelektu - jakkolwiek to brzmi (...)...

...i jako taki nie stanowi problemu...

"...antysemityzm bowiem jest jedną z pierwszych, internacjonalistycznych idei, jeśli nie pierwszą, funkcjonującą od tysięcy lat w świadomości zamieszkującego Ziemię rodzaju ludzkiego i każdy Żyd przychodzi na świat z genetycznym zapisem faktu jej istnienia.

Istnieje natomiast problem z polską odmianą tej postawy, dający się streścić przymiotnikiem „zdziczały”..."



źródło własne

...w tej, endemicznej jego odmianie przyzwalającej miedzy innymi zabijać po wielokroć już raz zabitego Żyda...

...na różne sposoby (...)...

...jeśli tylko nadarzy się ku temu okazja, jak ma to miejsce w przypadku ministra sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ziobry...

"...O czym piszę daleki od zamiaru postponowania tej, czy innej osoby, a tylko w niemiłym obowiązku odnotowania faktu kompletnej już dziś degradacji narodowego intelektu [*] zdeprawowanego w nieuniknionej konsekwencji procesu negatywnego doboru naturalnego elit trwającego mniej, lub bardziej intensywnie od pamiętnego roku '68, czemu dosłownie dziś z dnia na dzień jest coraz trudniej komukolwiek będącemu przy zdrowych zmysłach zaprzeczyć." - j.w. źródło własne 

:-(


* w oczywistości jego reprezentacji przez kolejne ekipy sprawujące władzę w III Rzeczpospolitej